Poplatky za výměnu (provize) ... - 2020 | Podmínky depozitáře

je povinné poplatky placené členy oddílu a použité na financování běžných výdajů burzy pro organizaci a udržování obchodních derivátů v kapitole. Výše inkasa je uvedena ve specifikaci příslušného naléhavého nástroje.

Podmínky depozitáře. 2000.

Populární Příspěvky

Doporučená, 2020

Přímé zahraniční investice
Finanční slovník

Přímé zahraniční investice

Přímé zahraniční investice přímé zahraniční investice - zahraniční investice, dostatečně velká, aby investor stanovit účinnou kontrolu nad řízením společnosti a vytvořit jeho trvalý zájem na úspěšném fungování ace a rozvoj společnosti. Přímé zahraniční investice - podle metodiky MMF - zahraniční investice zahrnující 10 nebo více procent akcií s hlasovacím právem.

Čtěte Více
The pseudo-code
Finanční slovník

The pseudo-code

The pseudocode The pseudocode - systém symbolů a pravidel určených k jednotnému nahrávku algoritmů. Pseudokód zaujímá mezi středem přírodních a formálních jazyků přechodné místo. V angličtině: Pseudokód Také: Algoritmy Finanční slovník Finam. .

Čtěte Více
Psevdokommunikatsiya
Finanční slovník

Psevdokommunikatsiya

Psevdokommunikatsiya Psevdokommunikatsiya - komunikace, při kterém je divergence smysl pro vysílané a přijímané informace. Lidská komunikace vždy obsahuje prvky pseudo-komunikace, které vyplývají z multivalence jazyka. V angličtině: Pseudo-komunikace Také: Komunikace Finanční slovník Finam. .

Čtěte Více
Psychographic segmentace
Finanční slovník

Psychographic segmentace

Psychographic segmentace psychographic segmentace - Segmentace trhu na základě příslušnosti ke společenské třídě, životní styl a / nebo osobnostních charakteristik. Viz Také: Marketingová segmentace trhů Finanční slovník Finam. .

Čtěte Více
Psycholingvistika
Finanční slovník

Psycholingvistika

Psycholinguistics Psycholinguistics - věda, která studuje klimatizace procesy řeči a její vnímání struktury jazyka. V angličtině: Psycholinquistics Také: Lingvistika Speech Activity Finanční slovník Finam. .

Čtěte Více
Publikace
Finanční slovník

Publikace

Publikace Publikace je dokument dostupný pro hromadné použití. V angličtině: Publikace Podívejte se také na: Také: Publikace Dokumenty Informace o hmotnosti Finanční slovník Finam. .

Čtěte Více
Psychologické informační bariéra
Finanční slovník

Psychologické informační bariéra

Psychologické informační bariéra Psychologické informační bariéra - informační bariéra, z důvodu: - psychické a fyzické schopnosti člověka; .. nebo - psychologický stav osoby v určitém časovém období; nebo - znaky charakteru osoby, jeho paměti atd. Také: Osobnostní informační bariéry Finanční slovník Finam.

Čtěte Více
Vydávaná cena
Finanční slovník

Vydávaná cena

Uvedená cena Uvedená cena - cena zboží, poháněný speciální a značkové vydáních. V angličtině: Inzerovaná cena Také: Základní ceny Finanční slovník Finam. .

Čtěte Více